Home

De kunst van het leren


Grip op schoolwerk met Saliko.

Leren leren is niet gemakkelijk. Middelbare scholieren weten soms niet hoe ze hun schoolwerk moeten aanpakken. Saliko biedt uitkomst. Bij mij krijgen leerlingen van de middelbare school grip op leren. Wat ik bied:

  • Individuele benadering.
  • Minpunten ombuigen in pluspunten.
  • Kortdurend traject.
  • Langdurig effect.

Saliko leert efficiënter en effectiever leren!


Home

Over Saliko


Saliko, dat ben ik: Marieke van Rooijen. Jarenlang werkte ik bij een regulier huiswerkinstituut. In 2013 ben ik voor mezelf begonnen, omdat ik meer wilde bieden. Ik heb sindsdien een geheel eigen visie en aanpak ontwikkeld.

Maatwerk bij leerproblemen

Saliko is anders. Saliko biedt namelijk maatwerk bij leerproblemen. In plaats van huiswerkbegeleiding biedt Saliko studiebegeleiding. Vanuit hun eigen talenten leer ik middelbare scholieren om effectief en efficiënt te leren. Dat doe ik graag, omdat ik er plezier in heb om pubers te helpen. En omdat ik er gewoon goed in ben.

Begeleiding bij leerstoornissen

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen bij mij terecht met allerlei leerproblemen. Eveneens help ik studenten in het vervolgonderwijs. Ik kan helpen bij onzekerheid, faalangst, een chaotische werkwijze, leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie), gedragsstoornissen (ADHD, ADD) of autismespectrumstoornissen (ASS).

Diverse locaties

Ik wil laagdrempelig hulp bieden. Daarom reis ik naar mijn leerlingen toe. Ik geef studiebegeleiding in diverse plaatsen, waaronder Amsterdam, Culemborg, Utrecht en Zaltbommel. Informeer bij mij of ik ook bij u in de buurt kom!


Mijn visie


Saliko biedt veel meer dan hulp bij schoolwerk. Ik focus op de onderliggende problemen met leren: ik bied studiebegeleiding. Mijn visie berust op 5 pijlers.

Individuele hulp op maat

Saliko helpt jongeren om het beste uit zichzelf te halen. De individuele leerling is mijn uitgangspunt. Ofwel: de specifieke leerproblemen en mogelijkheden van die ene persoon. Ik hanteer dus geen standaardmethode, maar bekijk per leerling wat nodig is. Daarop stem ik mijn aanpak af.

Leren Leren

Saliko leert jongeren om passende leerstrategieën te gebruiken. Dat wil zeggen: strategieën die aansluiten bij de persoonlijkheid en de talenten van een leerling. Hierbij gaat het om leren plannen, leren leren en leren uitvoeren. Zo help ik om in minder tijd meer uit de lesstof halen.

Kort begeleidingstraject

Saliko maakt zichzelf graag overbodig. Mijn begeleidingstraject voor leerproblemen is altijd zo kort mogelijk, maar het effect ervan is langdurig. Ik werk namelijk toe naar zelfstandigheid.

Positieve benadering

Saliko kiest voor een positieve benadering. Ik focus niet op de nadelen van het leerprobleem of leerstoornis. Ik probeer leerlingen te laten ontdekken waar hun kracht ligt en hoe ze die kunnen inzetten. Zo stimuleer ik elke leerling om met plezier het beste uit zichzelf te halen.

Belang van de leerling

Saliko stelt het belang van de leerling voorop. Daarom kijk ik naar de persoon achter het gedrag, door ‘etiketten en stoornissen’ heen. Ik zorg dat we met elkaar in gesprek komen - en blijven. Zo bouwen we onderling vertrouwen op. Vanuit die basis gaan we samen aan de slag.


Over mij


Ik ben Marieke van Rooijen. Ik werk graag met pubers: ik snap ze en sluit goed aan op hun belevingswereld. Daarmee bouw ik vertrouwen op. Goed contact is de basis van mijn werk. Ik maak grote problemen in het hoofd van een leerling klein en overzichtelijk. Verder ben ik creatief en geduldig: ik kan iets op veel manieren uitleggen.

Mijn kennis en kunde zet ik vol overtuiging in bij Saliko. Ik heb scheikunde en psychologie gestudeerd en heb ervaring als huiswerkbegeleider. Daarnaast heb ik een training tot coach gedaan met positieve psychologie als uitgangspunt. Mijn specialisme is het lerende brein en mindfulness. Ik geef jongeren inzicht in hun eigen brein. Een aanpak die mij uniek maakt.


Home

Voor wie


Saliko helpt pubers met leerproblemen om slimmer te leren. Zo leren zij om het beste uit zichzelf te halen. Ik garandeer geen rapport vol tienen. Het doel is om een leerling de resultaten te laten behalen die hij of zij verdient. Dat wil zeggen: cijfers die het eigen talent en de eigen inzet goed weerspiegelen.

Voor alle leerproblemen

Saliko biedt hulp bij problemen met schoolwerk, veroorzaakt door:

  • onzekerheid, faalangst of een chaotische werkwijze
  • leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie
  • gedragsstoornissen zoals ADHD of ADD
  • autismespectrumstoornissen

Mijn bijzondere visie en aanpak helpen leerlingen verder!

Voor alle onderwijsniveaus

Leerlingen van alle middelbare onderwijsniveaus kunnen bij mij terecht. Van vmbo tot en met gymnasium. Van de brugklas tot en met de eindexamenklas. Ik begeleid ook hbo- en wo-studenten, bijvoorbeeld bij het schrijven van een scriptie.


Home

Mijn aanpak


Saliko heeft een heldere aanpak. De studiebegeleiding is gebaseerd op de volgende uitgangspunten.

Maatwerk qua inhoud en vorm

Ik leer scholieren hoe ze schoolwerk beter kunnen plannen, organiseren en uitvoeren. Hierbij zet ik hun persoonlijke eigenschappen op een positieve manier in. Saliko biedt een traject afgestemd op de individuele leerling. Dit betekent dat de duur van het traject, de begeleidingsvormen, de leertechnieken en de intensiteit van het contact per leerling verschillen. Saliko biedt altijd maatwerk.

Overzichtelijk traject

Saliko biedt duidelijkheid en houvast: een overzichtelijk begeleidingstraject met een helder begin- en eindpunt. Ik geef elke scholier vaardigheden mee waarvan hij of zij langdurig profijt heeft. Saliko wil leerlingen zo snel mogelijk zelfstandig maken. Daarom duurt de studiebegeleiding altijd zo kort mogelijk.

Heldere informatie en afstemming

Vanzelfsprekend houdt Saliko de ouders of verzorgers regelmatig op de hoogte. Als het mogelijk is, kan ik ook contact met school onderhouden. Graag zelfs, want goed samenspel tussen Saliko en alle betrokkenen is in het belang van de leerling.


Het traject


Het begeleidingstraject door Saliko bestaat uit de volgende stappen:

Kosteloze intake

Het traject start met een persoonlijke kennismaking: een gratis intakegesprek met de leerling en de ouders of verzorgers. Zo leren wij elkaar kennen. In dit gesprek krijg ik zicht op wat er wel en wat er niet goed gaat.

Individueel plan van aanpak

Vervolgens maak ik een persoonlijk plan van aanpak voor de leerling. Dit bevat een samenvatting van het intakegesprek, de aandachtspunten en de beoogde doelen. Zo maak ik inzichtelijk wat ik kan bieden. Als de ouders of verzorgers hiermee akkoord zijn, ga ik met een leerling aan de slag.

Eerste 3 sessies

Saliko start met minimaal 3 sessies. Tijdens deze eerste sessies onderzoek ik welke methoden van leren de leerling gebruikt en hoe de leerling zijn taken plant - en hoe beide aspecten kunnen worden verbeterd. De begeleiding is altijd 1-op-1.

Vervolgsessies

Vervolgens werk ik met de leerling aan verbetering. Hiertoe pas ik mijn bevindingen uit de eerste sessies toe, en scherp ze zo nodig verder aan. Ik help de leerling om leerstrategieën aan te passen. Hierbij kan ik verschillende werkvormen en studiemethoden inzetten. Het uitgangspunt is 1 begeleidingssessie per week. Zo nodig kunnen er meerdere sessies per week plaatsvinden.

Zorgvuldige afronding

Zodra de leerling zich de nieuwe leermethoden eigen begint te maken, gaan we toewerken naar zelfstandigheid. Tijdens deze fase bouw ik de begeleiding geleidelijk af. De sessies worden minder frequent, persoonlijke begeleiding wordt omgezet in begeleiding op afstand. Heeft de leerling voldoende vertrouwen om de aangeleerde vaardigheden zelfstandig toe te passen? Dan wordt de begeleiding afgerond.

Zelfstandig verder

Bij de afronding van het begeleidingstraject krijgt elke leerling een persoonlijk overzicht met tips en aanwijzingen mee. Dit document biedt houvast om zelfstandig verder te gaan. Komt er een moment dat de leerling weer ondersteuning nodig heeft? Dan is een nieuwe afspraak zo gemaakt.


Aanvullende diensten


Saliko biedt een aantal aanvullende diensten naast studiebegeleiding aan. 

Bijles

Heeft een leerling een inhoudelijke achterstand bij een of meerdere schoolvakken? Dan kan Saliko bijles verzorgen. Bijles kan onderdeel zijn van de studiebegeleiding. Maar bijles kan ook apart worden gegeven. Ik kan bijles verzorgen in de meeste vakken. Wanneer het buiten mijn kennis gaat, verwijs ik naar specialisten uit mijn netwerk.

Examentraining

Leerlingen die eindexamen moeten doen, kunnen door Saliko individueel worden begeleid. Ik help met het maken van planningen, het bewaren van overzicht, efficiënt leren, oefenen met examens en multiple choice. Zo kunnen leerlingen het examen zonder stress tegemoet te gaan. Mocht het nodig zijn dan kan ik de examentraining aanvullen met bijlessen in specifieke vakken.

Scriptiebegeleiding

Saliko kan studenten begeleiden bij het schrijven van scripties. Ik help bij het afkaderen van het onderwerp, het goed formuleren van onderzoeksvragen en de planning. Indien nodig ondersteun ik de student ook bij het literatuuronderzoek of met statistische gegevens. Tenslotte kan ik helpen bij het schrijfproces en het redigeren van teksten. Op deze manier gaat het scriptieproces van de student vlot en gemakkelijk.


Home

Kosten


Kosten van studiebegeleiding

Saliko werkt met uurtarieven die per schooljaar worden vastgesteld. Afspraken moeten 24 uur van tevoren worden geannuleerd.

Als een afspraak minder dan 1 werkdag van tevoren wordt geannuleerd of de gemaakte afspraak wordt niet nagekomen dan breng ik de gereserveerde tijd in rekening.

Vergoeding

De studiebegeleiding en bijlessen worden niet vergoed door zorgverzekeraars, maar is soms wel mogelijk vanuit een pgb.

Intake

Gratis

Sessie

€ 47,50 / uur

Bijles

€ 47,50 / uur


Home

Contact


Saliko werkt op diverse locaties in Nederland, waaronder Amsterdam, Culemborg, Utrecht en Zaltbommel. Zo kan ik elke leerling op neutraal terrein helpen. En altijd in de buurt, dus makkelijk bereikbaar.

Informeer of ik ook bij u in de buurt kom!

U kunt op verschillende manieren contact met mij opnemen.

Telefonisch via 06 - 37351093 
E-mailen naar info@saliko.nl